Infrastruktur
2 min lästid

Nu påbörjas brobygget över Fyrisån

21:a oktober 2021, 15:06
Nu påbörjas brobygget över Fyrisån
Tullgarnsbron blir 3.8 meter över Fyrisåns medelvattenstånd, men kan öppnas för att släppa igenom större båtar. Illustration: &Rundquist
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I månadsskiftet oktober-november börjar byggandet av Tullgarnsbron i Uppsala. Bron ska gå över Fyrisån från Kungsängesesplanaden och ansluta på åns vänstra strand intill Studenternas IP. Målet är att hela projektet ska vara klar för trafik fjärde kvartalet 2023.

Uppsala kommun beslutade redan 2010 att Tullgarnsbron ska byggas, och genomförde samma år en arkitekttävling, varifrån det vinnande bidraget nu ska realiseras.

Bron byggs med en fil i vardera riktningen för bilar, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående. Det är idag inte planerat för att kollektivtrafik ska köras över bron. Det blir separerade gång- och cykelbanor med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

– När vi bygger Tullgarnsbron avlastar vi Islandsbron från biltrafik och kan använda den för enbart gång, cykel och kollektivtrafik. På så sätt ökar vi tillgängligheten för fler till innerstaden samtidigt som vi minskar trafikbullret, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Förbredande arbeten kommer att påbörjas i månadsskiftet oktober/november.

– Det känns bra att få komma igång med anläggandet av bron. Det kommer bli lite stökigt under byggtiden men slutresultatet kommer att förbättra trafiksituationen i stan, för såväl biltrafik som cyklister och fotgängare, säger Stefan Bergerstam, Uppsala kommuns projektledare för byggandet av Tullgarnsbron.

Tullgarnsbron kommer att kunna öppnas så att större båtar kan passera. Den segelfria höjden blir 3,8 meter över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera utan broöppning.

Sjöfartsverket har beslutat om förbud för båttrafik förbi arbetsplatsen under perioden 16 oktober 2021 till 14 april 2022.

  • Förberedande arbeten på östra sidan planeras mellan oktober/november 2021 – juli 2022
  • Markarbeten på västra sidan av Fyrisån beräknas påbörjas under första kvartalet 2022 och avslutas tredje kvartalet 2023.
  • Målet är att hela projektet, med anslutande vägar och brodelen över vattnet, ska vara klar för trafik fjärde kvartalet 2023.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0