2021-07-16 Svenska infraprojekt får miljonstöd från EU https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/tomas-eneroth-inframinister-bjorn-nordqvist.jpg

Svenska infraprojekt får miljonstöd från EU

Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Infrastruktur

EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, CEF, föreslår att fem nya svenska infrastrukturprojekt får 250 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

– Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats en tiondel av den pott som nu gått att söka från EU-fonden. Det visar hur starkt Sverige står sig i konkurrensen om EU-medel. Med investeringar i infrastruktur skapar vi fler jobb och skyndar på den gröna omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Följande fem objekt får finansiering från EU:

  • Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall – Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn – Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!