2021-05-19 Skanska får Slussen-order värd 1,5 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/8661041f529b6035_org.jpg

Skanska får Slussen-order värd 1,5 miljarder

Slussen. Foto: Skanska
Slussen. Foto: Skanska
Infrastruktur
Skanska

Skanska och Stockholms stads exploateringskontor har kommit överens om ny riktkostnad för kvarstående och tillkommande arbeten vid ombyggnaden av Slussen. Avtalet generear en orderingång på cirka 1,5 miljarder kronor. Det skriver byggkoncernen i ett pressmeddelande.

Tillkommande arbeten omfattar bland annat grundläggning och konstruktion av byggnaden som kallas Mälarterrassen, som integreras i stadens anläggning. Finplanerings- och landskapsarbeten längs Katarinavägen och Södermalmstorg ingår också.

Därtill omfattas stomkompletterings- och installationsarbeten, arbeten med en konstbyggnad, inklusive provisorier längs Tranbodarna, samt landfästen för en ny gång- och cykelbro, vilka tidigare inte varit reglerade. Sammantaget innebär detta även en förlängd entreprenadtid, bland annat på grund av arkeologiska utgrävningar.

Skanskas uppdrag vid Slussen startade under 2015. I det nya avtalet med tillkommande arbeten fastställs färdigställandet till den första juni 2025.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!