TillverkningMiljonböter för att ha hållit inne med insiderinformation
05.11.2020 09:57 3 min lästid

Miljonböter för att ha hållit inne med insiderinformation

05.11.2020 09:57 3 min lästid
Finansinspektionen (FI) har beslutat att Reinhold Europe AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor. Bild: Wikipedia

Finansinspektionen har fattat beslut om sanktionsavgift mot Impact Coatings. Bild: Wikipedia

Teknikbolaget Impact Coatings AB ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor till Finansinspektionen, Fi.
Fi anser att bolaget har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning.
Bakgrunden är ett pressmeddelande som skickades ut 2018.

Finansinspektionen, Fi, har beslutat att ålägga Impact Coatings att betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR, i samband med ett pressmeddelande.

Av utredningen framgår att bolaget den 3 september 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande med uppgifter om att de mottagit en order av en icke namngiven välkänd schweizisk klocktillverkare. Pressmeddelandet innehöll en hänvisning till att informationen var sådan som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR.

Finansinspektionen bedömer att Impact Coatings beskrivning av motparten som en välkänd schweizisk klocktillverkare – när motparten i själva verket är en schweizisk tillverkare av klockdelar som är ett dotterbolag till en välkänd schweizisk klocktillverkare – inte är tillräcklig för att bedöma det aktuella avtalets betydelse för bolaget.

Fi har noterat att det förekom spekulationer på ett aktieforum om motpartens identitet i samband med offentliggörandet.

Finansinspektionen har funnit att Impact Coatings har åsidosatt kraven på
offentliggörande av insiderinformation enligt MAR genom att dels inte
offentliggöra insiderinformation, dels inte offentliggöra insiderinformationen så snart som möjligt.

Bolaget delar inte FIs bedömning och avser att överklaga beslutet. De uppger bland annat att MAR inte ställer något krav på att motpartens namn ska anges vid ett offentliggörande, i stället får det avgöras i varje enskilt fall om tillräcklig information har lämnats.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.Anna Sjöström
0

Teknikbolaget Impact Coatings AB ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor till Finansinspektionen, Fi.
Fi anser att bolaget har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning.
Bakgrunden är ett pressmeddelande som skickades ut 2018.

Finansinspektionen, Fi, har beslutat att ålägga Impact Coatings att betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR, i samband med ett pressmeddelande.

Av utredningen framgår att bolaget den 3 september 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande med uppgifter om att de mottagit en order av en icke namngiven välkänd schweizisk klocktillverkare. Pressmeddelandet innehöll en hänvisning till att informationen var sådan som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR.

Finansinspektionen bedömer att Impact Coatings beskrivning av motparten som en välkänd schweizisk klocktillverkare – när motparten i själva verket är en schweizisk tillverkare av klockdelar som är ett dotterbolag till en välkänd schweizisk klocktillverkare – inte är tillräcklig för att bedöma det aktuella avtalets betydelse för bolaget.

Fi har noterat att det förekom spekulationer på ett aktieforum om motpartens identitet i samband med offentliggörandet.

Finansinspektionen har funnit att Impact Coatings har åsidosatt kraven på
offentliggörande av insiderinformation enligt MAR genom att dels inte
offentliggöra insiderinformation, dels inte offentliggöra insiderinformationen så snart som möjligt.

Bolaget delar inte FIs bedömning och avser att överklaga beslutet. De uppger bland annat att MAR inte ställer något krav på att motpartens namn ska anges vid ett offentliggörande, i stället får det avgöras i varje enskilt fall om tillräcklig information har lämnats.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!