2020-07-21 Bättre än väntat för SKF – skrotar prognos https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/SKF-avyttring-alrik-danielson.jpg

Bättre än väntat för SKF – skrotar prognos

Alrik Danielson Vd och koncernchef: Fotograf: Kwok-Keung Cheng
Alrik Danielson Vd och koncernchef: Fotograf: Kwok-Keung Cheng
Tillverkning

Kullagerjätten SKF rapporterar ett starkare resultat än väntat i det andra kvartalet. Men bolaget vill inte ge någon prognos för det tredje kvartalet på grund av osäkerheten kring coronaviruset.

Kullagerbolaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 1 565 miljoner kronor för andra kvartalet, där förväntningarna låg på 1 172 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 16 599 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 16 852 miljoner kronor. Den organiska försäljningen minskade med 25 procent under det andra kvartalet och är fortsatt påverkat av restriktioner och lägre efterfrågan.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent mot väntade 7,0 procent. Jämförelsestörande poster, inklusive omstruktureringskostnader och kundförlikningar, uppgick totalt till 896 miljoner kronor, mot väntade 209 miljoner kronor.

SKF:s vd Alrik Danielsson tycks nöjd med rapporten, trots försäljningsras.

”Vi har levererat ännu ett mycket starkt rörelseresultat, trots att försäljningen sjönk med 25 procent under det andra kvartalet. Detta har gjort att vi kan fortsätta bygga ett starkare SKF genom fortsatt höga investeringsnivåer i våra fabriker och nya kunderbjudanden, samtidigt som vi drar nytta av nya arbetssätt. I juni tillkännagav vi också att vår egen tillverkning ska vara koldioxidneutral 2030.

SKF vill inte ge någon prognos för tredje kvartalet.

”De industrier och regioner där SKF är verksamt påverkas av initiativ från myndigheter och kunder kopplade till spridningen av Covid-19. Som ett resultat av denna väsentliga nivå av osäkerhet är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det tredje kvartalet”, skriver bolaget.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!