2020-06-01 HYBRIT-utredning igång: ”Vill bygga i Norrbotten” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/hybrit-lulea.jpg

HYBRIT-utredning igång: ”Vill bygga i Norrbotten”

HYBRIT pilotanläggning Luleå. Fotograf: Åsa Bäcklin, HYBRIT
HYBRIT pilotanläggning Luleå. Fotograf: Åsa Bäcklin, HYBRIT
Stål
Tillverkning

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nästa steg inom ramen för HYBRIT-initiativet. Diskussion och samråd förs om lokalisering och utformning för demonstrationsanläggningen.

HYBRIT påbörjar nu en utredning om val av plats för demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnmalm med vätgas. Parallella samråd inleds på två alternativa platser i Norrbotten; Vitåfors industriområde, i Gällivare kommun, där LKAB bedriver gruvverksamhet, och Svartöns industriområde i Luleå, där bland annat SSAB:s stålverk och LKAB:s malmhamn finns.

Byggstart under 2023

Val av plats har stor inverkan på framtida konkurrenskraft och klimatnytta. Investeringsbeslut fattas efter genomförd tillståndsprövning och andra utredningar.

Byggstart planeras under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025.

– Vi vill bygga anläggningen i Norrbotten. Här finns god tillgång till fossilfri el, kompetens och ett nära samarbete med akademi och samhälle. En demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning skulle också vara positivt för utveckling och jobb i regionen och dessutom bidra till en stor klimatnytta, säger Martin Pei, teknisk direktör, SSAB och ordförande för HYBRIT i ett pressmeddelande.

Samtidigt pågår HYBRITs pilotfas. I Luleå kommer pilotanläggningen för fossilfritt stål vara färdigbyggd under sommaren och förberedelser har också påbörjats för att bygga ett tillfälligt vätgaslager för att pröva tekniken att lagra vätgas i bergrum.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!