Industri Stål
2 min lästid

Kraftig återhämtning av stålproduktionen

14:e juni 2021, 10:13
Kraftig återhämtning av stålproduktionen
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Under maj månad producerades 412 tusen ton råstål i Sverige. Det är 11,4 procent mer än i maj 2020, visar statistik från Jernkontoret.

I Sverige har det hittills under året producerats 2 099 tusen ton råstål. Det är 3,7 procent mer än motsvarande period 2020. Under maj månad producerades det totalt 412 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 11,4 procent jämfört med maj 2020.

– Den svenska produktionstakten är tillbaka fullt ut på nivån från före krisen. Det syns tydligt när vi tittar på våra aggregerade siffror med 427 kton per månad för perioden januari–maj under åren 2016–2019 jämfört med 420 kton per månad under motsvarande period 2021, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Nästan allt stål som används i Sverige är importerat samtidigt som nästan allt svenskt stål går på export.

– Att priset på stål just nu är högt i stora delar av världen beror på industrins och särskilt bilindustrins snabba och kraftiga återhämtning efter den nedstängning som skedde i samband med coronapandemin. För att möta denna efterfrågan har flera stålproducenter i Sverige snabbt ökat sin produktion under slutet av förra året och nu under våren, säger Mathias Ternell.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0