2016-12-10 Stora Ensos Sverigechef talare vid OCED-mötet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/11/oced.jpg

Stora Ensos Sverigechef talare vid OCED-mötet

Senaste nytt Industri

OECD-mötet ”Smart Industry: Enabling the Next Production Revolution” pågår 17-18 november i Stockholm. Drygt 300 ledande företrädare inom näringsliv, politik och forskning från Europa, Nordamerika och Asien är på plats för att diskutera möjligheter och utmaningar inom industrin.

Den tekniska utvecklingen, med exempelvis digitalisering, robotisering, automatisering och 3D-printning, håller dramatiskt på att förändra förutsättningarna för världens industriproduktion. Dessutom driver klimatutmaningarna på företagen att ställa om till mer hållbara produktionsprocesser. Hur regeringar, industri och akademi förhåller sig till dessa nya förutsättningar är fokus för den pågående OECD-konferensen i Stockholm.

Första industriföretaget på scenen
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg öppningstalade vid konferensen tillsammans med Douglas Frantz, biträdande generaldirektör, OECD. Därefter var det dags för Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall att som förste industrirepresentant ta plats på scenen och ge sin syn på hur industriproduktionen kommer att fortsätta utvecklas.

”Vi är positiva till den snabba teknikutveckling som nu sker. Det kommer i framtiden att bli ett ännu större fokus på hållbara produkter och tillverkningsprocesser. Inom skogsindustrin är vi i framkant inom den växande bioekonomin och man kan säga att hela vår affärsidé bygger på hållbarhet. Vi förädlar biomassa, i form av skog från uthålligt skogsbruk, till klimatsmarta produkter i stort sett i fossilfria tillverkningsprocesser. Och vi ser till att använda oss av den nya tekniken både inom vår produkt- och processutveckling”, säger Per Lyrvall.

Intelligenta förpackningar
Stora Enso har det senaste året gjort en stor satsning på innovationsarbetet och bland annat etablerat två nya innovationscenter, ett i Stockholm och ett i Helsingfors.

”Vi bygger redan idag in den nya tekniken i våra befintliga produkter och utvecklingen av exempelvis intelligenta förpackningar och mikrofibrillär cellulosa kommer öka markant framöver. Vi kommer även att kunna producera betydligt fler biobaserade produkter från skogen i framtiden än vad vi har på marknaden i dag”, säger Per Lyrvall.

Framtidens fabriker
Digitalisering, robotisering och automatisering öppnar även upp för smartare och effektivare produktionsprocesser.

”I framtidens fabriker kan man förvänta sig nya system för processövervakning och kontroll genom exempelvis mobila handdatorer. Och även om vi kommer att fortsätta tillverkning i traditionell industrimiljö, så tror vi att det i framtiden också samtidigt kommer att innebära betydligt mindre och högt specialiserade autonoma produktionsenheter i anslutning till råvaran. Även vad gäller virkesfångsten kommer utvecklingen att leda till ytterligare optimering, exempelvis genom att direkt i skogen avgöra till vilka produkter det är bäst att använda respektive träd. Den nya tekniken erbjuder oerhört många intressanta utvecklingsmöjligheter”, konstaterar Per Lyrvall.

Nya affärsmodeller & nätverk
Han framhöll att den nya tekniken dessutom leder till att det utvecklas nya samarbeten och affärsmodeller. Den stora satsning som Stora Enso nu gör för att öka trähusbyggandet är ett exempel på detta.

”Vi har precis lanserat helt nya byggsystem för modulärt höghusbyggande i trä på den svenska marknaden. Vi vill öka kunskapen och skapa ett intresse för trä som byggmaterial. Dessa byggsystem är helt öppna och fria att använda. Vi hoppas att detta kan bidra till att trähusbyggandet ökar generellt. Vi blir i och med lanseringen av byggsystemen en del i helt nya former av nätverk”, säger Per Lyrvall.

Önskar fler testbäddar
Den nya tekniken används redan på många håll idag inom skogsindustrin, men för att öka utvecklingstakten ytterligare framförde Per Lyrvall ett önskemål.

”Den svenska Regeringen tar många bra initiativ för att utveckla industrin men ett område som är en utmaning är uppskalningen av nya innovationer. Vi skulle önska att det satsades mer på att erbjuda testbäddar av olika slag. På så sätt skulle bioekonomiföretagen snabbare kunna få ut nya produkter baserade på den nya tekniken på marknaden. Det är en spännande framtid och vi inom skogsindustrin ska se till att ta tillvara på den nya tekniken på bästa möjliga sätt”, avslutar Per Lyrvall.

FAKTA OECD-MÖTET I STOCKHOLM 17-18 NOVEMBER 2016
OECD har valt Stockholm som plats för konferensen eftersom Sverige är ett av världens mest framstående länder inom avancerad industriproduktion och på grund av att den svenska regeringen har en ambitiös strategi för smart industri. Konferensen arrangeras av Vinnova, Näringsdepartementet och OECD.

Slutsatser från konferensen kommer att ligga till grund för en OECD-rapport om framtidens produktion, Next Production Revolution, som publiceras i början av 2017.

Några av talarna vid OECD-mötet:
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Karolina Skog, miljöminister
Jakob Wallenberg, ordförande, Investor
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Douglas Frantz, biträdande generaldirektör, OECD
William B. Bonvillian, Director of the Massachusetts Institute of Technology, Washington
Chaisung Lim, Chairman of the Korea Industry 4.0 Association

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!