2016-12-10 Komplext uppdrag till WSP

Komplext uppdrag till WSP

Senaste nytt Industri

WSP har fått uppdraget att projektera förberedelsearbeten inför detaljprojektering av slutförvar av kärnbränsle i Forsmark. WSP har som generalkonsult totalansvaret för arbetet. Uppdragsgivare är SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Uppdraget inkluderar det som ska byggas ovan mark. WSPs arbete omfattar förstudier, systemprojektering av byggnader och byggnadsverk, detaljprojektering mark och byggnader samt etableringsprojektering inför byggstart. Syftet är att SKB får stöd med att genomföra nödvändiga förberedelser som möjliggör start för detaljprojektering av Kärnbränsleförvaret.

– Uppdraget är mycket intressant eftersom det är starten av ett komplext och omfattande projekt. Vi är glada över att ha fått förtroendet att bidra med vår breda kompetens, säger Mickey Johansson, vice VD, WSP Sverige.

WSP har påbörjar arbetet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!