2021-04-28 Fabrik hotas av nedläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/saffle-nordic-paper.jpg

Fabrik hotas av nedläggning

Bildkälla: Nordic Paper
Bildkälla: Nordic Paper
Papper & Massa

Nordic Paper att man nu inleder nu fackliga förhandlingar i syfte att avveckla produktionen av massaproduktionen vid bolagets anläggning i Säffle. Samtidigt meddelar bolaget att man avser investera 70 miljoner i pappersbruksdelen.

Medan pappersproduktionskapaciteten om idag 33 000 ton per år gör anläggningen till en av de större producenterna av greaseproofpapper i världen, är anläggningens massalinje en av de allra minsta i Europa.

– Omstruktureringen i Säffle är ett viktigt steg för Nordic Papers långsiktiga utveckling. Anläggningen har en lång historia med massaproduktion och genom att omstrukturera produktionen enligt förslag skulle vi utöka vår konkurrenskraft och säkra vår position som världsledande producent av greaseproofpapper, säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

Den beslutade investeringen om cirka 70 miljoner kronor syftar framförallt till att effektivisera hanteringen av den externa massan och kommer att genomföras i huvudsak under 2021. Målet är att få upp produktionen med 10 procent.

Nordic Papers bedömning är att bemanningen kommer att minska med cirka 20 arbetstillfällen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!