Papper & Massa
2 min lästid

Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

3:e mars 2021, 08:30
Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år
Foto: Patrick Degerman/Sveaskog
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Skogsindustrin fortsätter att stå för tio procent av svensk varuexport, enlig SCB:s årsstatistik. En raket i sammanhanget är trävaror från svenska sågverk. Här ökade exportvärdet med hela elva procent.

– Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen. En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror. Det här har vi också en expansiv penning- och finanspolitik att tacka, som har hållit uppe människors köpkraft, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Svenska sågverk har inte haft så låga lagernivåer på över 20 år. De har fått ligga i för att kunna leverera, efter att de först slog av på produktionen när pandemin slog till i Europa och Sverige.

– Sågverken hade oväntat stora leveranser till länder som USA och Storbritannien under hela hösten. Först behövde länderna ta igen efter en kraftigt minskad import under pandemins första månader. Men sen har de fortsatt att köpa stora volymer, ofta till höga priser. Jag ser det som ett styrkebesked för den globala trävarumarknaden och för svenska trävaror, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

Även förpackningsmaterial har varit en bra affär för svensk skogsindustri. Som en följd av den ökade e-handeln steg de svenska pappers- och kartongbrukens produktion och leveranser av förpackningsmaterial med tre procent under 2020. Däremot påskyndades den negativa utvecklingen för grafiskt papper som pågått under en lång tid. Både produktion och leveranser föll med femton procent.

Vid sidan av USA och Europa har Kina fortsatt att växa som marknad för svensk pappersindustri.

 Den totala exporten till Kina steg med 16 procent och det gör landet till tredje största köpare av svenskt papper och kartong. Redan idag är Kina redan största köpare av svensk pappersmassa, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0