2021-01-11 Rottneros investerar för att minska brukutsläpp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/vallviksbruk-1.jpg

Rottneros investerar för att minska brukutsläpp

Vallviks Bruk. Bild: Rottneros
Vallviks Bruk. Bild: Rottnero
Papper & Massa

Massatillverkaren Rottneros har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

”Genom beslutet kommer en rad åtgärder vidtas för att minimera utsläppen till vatten. De kommer att implementeras i samband med brukets årliga underhållsstopp 2021. Huvuddelen av dem är inriktade mot att öka andelen som renas i brukets biologiska reningsanläggning, samt att förbättra effektiviteten i massalinjen och därigenom minimera utsläppen från blekprocessen”, skriver Rottneros.

”Investeringarna innebär att koncernen tar ytterligare viktiga steg mot ett mer hållbart Rottneros och att processen för ett förnyat miljötillstånd för Vallviks Bruk fullföljs”, kommenterar Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!