2020-11-11 Stora Enso planerar för miljardinvestering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/Stora_Enso_Skoghall.jpg

Stora Enso planerar för miljardinvestering

Skoghalls bruk
Foto: Janee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Papper & Massa

Stora Enso planerar att utöka kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk.
Det handlar om en investering på mellan 800 och 850 miljoner euro.

Arbetet inleds med ett förprojekt. Där ska man utvärdera en möjlig uppgradering och expansion av den befintliga integrerade massakapaciteten från 370 000 ton till 780 000 ton per år, samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120 000 ton. Efter investeringen skulle bruket bli integrerat till närmare 100 procent, med produktion av ytterligare 220 000 ton marknadsmassa.

Projektet skulle dessutom sänka fossila koldioxidutsläpp från tillverkningen avsevärt. Resultat från en nyligen genomförd förstudie har visat att det är värt att driva processen vidare.

Om investeringen godkänns efter att förprojektet och ansökan om miljötillstånd har genomförts, beräknas investeringen för uppgraderingen och expansionen bli mellan 800 och 850 miljoner euro.

Produktionen kan vara igång i slutet av 2023

Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen skulle kunna starta tidigast under Q4/2023. För närvarande har Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

– Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder. Investeringen ligger i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!