2020-09-27 De vill köpa Ahlstrom-Munksjö för 22 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/drapeau-munksjo-format-pays.jpg

De vill köpa Ahlstrom-Munksjö för 22 miljarder

Foto: Ahlstrom-Munksjö.
Papper & Massa

Spa holdings, ett konsortium bestående av bland annat Bain Capital och Alshstrom Invest, lägger ett kontantbud på papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö.

Styrelsen för Ahlstrom-Munksjö har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö att acceptera erbjudandet, enligt ett pressmeddelande.

Budet värderar hela bolaget till cirka 22 miljarder kronor. Budet stöds av aktieägare som representerar drygt 35 procent av aktierna i bolaget.

Budet på 18,1 euro per aktie vilket motsvarar en premie på omkring 24 procent jämfört med onsdagens stängningskurs.

Om budet går igenom väntas Bain äga 55 procent, Ahlstrom Capital cirka 36 procent och Viknum cirka 9 procent av stamaktierna i Spa Lux Topco S.à r.l.

”Ahlstrom-Munksjö måste hantera flera operativa och strategiska utmaningar globalt. Affärsdynamiken och situationen förändras och den teknologiska utvecklingens takt ökar. Mot denna bakgrund och med beaktande av nödvändiga bidrag från aktieägarna ser jag erbjudandet som både rättvist och som det bästa alternativet för Ahlstrom-Munksjös aktieägare”, säger Jaakko Eskola, styrelseordförande för Ahlstrom-Munksjö

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!