2020-09-16 Stora Enso stänger bruk – 140 anställda berörs https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Enso stänger bruk – 140 anställda berörs

Stora Enso. Foto: Patrik Lindén
Stora Enso. Foto: Patrik Lindén
Papper & Massa

Stora Enso planerar att lägga ned pappersmaskin 3 och returpappersanläggningen vid Hylte bruk i Småland. Det framgår av ett pressmeddelande. Stängningen av PM3 planeras mot slutet av 2020 och 140 personer kan komma att påverkas av nedläggningen.

Beskedet kommer i samband med planer på att omorganisera bruket för att i fortsättningen kunna köra helt på termomekanisk massa, vilket ska öka brukets konkurrenskraft.

”Den globala efterfrågan på tidningspapper fortsätter att minska på grund av förändringar i konsumentbeteende, och ingen återhämtning är att vänta. Detta har lett till en global överkapacitet, låga produktionsnivåer och svag lönsamhet för Hylte bruk. De planerade åtgärderna skulle öka brukets konkurrenskraft”, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper på Stora Enso, i ett pressmeddelande.

Enligt företaget kommer inga beslut angående omorganisationen eller förändringar i personalstyrkan att fattas innan medbestämmandeförhandlingarna är avslutade. Den planerade stängningen skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för tidningspapper med 26 procent eller 235 000 ton, vilket motsvarar 4 procent av den totala europeiska kapaciteten.

Stora Enso kommer att fortsätta producera standardtidningspapper på bruken i Hylte, Langerbrugge och Sachsen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!