2020-06-18 Träleverantör säljer alla sina svenska sågverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/22a4bd653979cce66ad17b03088921cdbergs-timber-8581_rgb-1.jpg

Träleverantör säljer alla sina svenska sågverk

Foto: Bergs Timber / Roxx fotografer
Foto: Bergs Timber / Roxx fotografer
Papper & Massa

Bergs Timber säljer sina svenska sågverk till Vida. Affären beräknas kosta cirka 400 Mkr och ska genomföras den 1 september 2020.

Bergs Timber meddelade i ett pressmeddelande att de den 17 juni 2020 slutit avtal med Vida Aktiebolag om överlåtelse av Bergs svenska sågverksrörelse. Affären inkluderar sågverken i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda.

All personal som är anställd vid respektive sågverk och i inköpsorganisationen för råvara kommer erbjudas anställning hos Vida, som även förvärvar tillgångarna vid sågverket i Gransjö som redan har avvecklats.

Köpeskillingen för verksamheten, inklusive berört rörelsekapital, beräknas uppgå till cirka 400 Mkr, varav 303 Mkr avser anläggningstillgångar. I anslutning till transaktionen förväntas ytterligare cirka 150 Mkr frigöras i rörelsekapital. Bergs kommer som en följd av överlåtelsen att redovisa en reavinst före skatt om cirka 100 Mkr.

Bergs har efter affären kvar sågverksrörelse i Lettland och Estland. Försäljningen utgör ett led i Bergs uttalade strategi att utveckla koncernens verksamhet mot mer förädlade segment.

Affären ska genomföras den 1 september 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!