2020-06-08 Pilotprojekt för att ersätta fossil plast https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/markus-spiske.jpg

Pilotprojekt för att ersätta fossil plast

Foto: Markus Spiske
Foto: Markus Spiske
Papper & Massa

Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till teknikbolaget RenCom. Stödet går till ett demonstrationsprojekt i syfte att omvandla sulfatlignin från massabruk till biomaterial för att ersätta fossil plast.

Teknikbolaget RenCom:s bioraffinaderikoncept har potential att producera nya produkter från ligninet istället för att förbränna det i massabrukens sodapannor. Ligninet får längre livslängd och dessutom erbjuds plastindustrin ett skogsbaserat råmaterial som kan binda koldioxid. Analyser om biomaterialets återvinning och återbruk ingår också i projektet.

Foto: Ligningpellets, RenCom

Parallellt kan massa- och pappersindustrin använda det skogsbaserade ligninet på flera områden än förbränning i egna produktionsprocessen. Genom att ta ut cirka 20 procent lignin ur svartluten och därigenom avlasta sodapannorna så kan massabruken energieffektivisera produktionsflöden och samtidigt minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige motsvarar det ett minskat utsläpp på 3,3 miljoner ton koldioxid per år.

– Satsningen kan bli betydelsefull i omställningen till mer cirkulära och biobaserade produkter och industrins utveckling, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Demonstrationer sker i stor skala

I projektet ska RenCom genomföra demonstrationstester i industriellt relevant skala för ett antal plastapplikationer, bland annat plastpåsar, jordbruksfilmer och smältlimmer. I produktionen värms ligninet upp tillsammans med en ogiftig reagensolja för att bilda biopolymeren Renol utan några andra biprodukter än det överskottsvatten som finns i ligninet. Renol kan dels blandas in i fossila plaster, dels fungera som en helt och hållet biologiskt nedbrytbar plast.

– Det här stödet är en viktig pusselbit för vår satsning i uppskalningen av vårt Renolkoncept till industriellt relevant skala och för att bli en ledande aktör i snittet mellan skogsindustri och plastindustri genom grön kemi, säger Christopher Carrick, vd för RenCom

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!