2020-05-25 Forskningssamarbete ska stärka konkurrenskraften i svensk träindustri https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/daniel-soderman-skog-virke-tra.jpg

Forskningssamarbete ska stärka konkurrenskraften i svensk träindustri

Foto: Daniel Söderman / CC
Foto: Daniel Söderman / CC
Papper & Massa

Nu startar RISE och branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen ett gemensamt samarbete för forskning med målet att stärka den svenska träförädlande industrins konkurrenskraft och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Träindustrin spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Förutom att trä är en naturlig resurs där framställningen av virke från skogens träd är energisnål, så binder den växande skogen våra utsläpp av koldioxid.

– Det behövs satsningar både på forskning och innovation för att stärka konkurrenskraften i svensk träindustri och möjliggöra övergången till ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Genom att etablera ett nära samarbete för forskningen får vi rätt förutsättningar att ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan, säkerställa industriell relevans och identifiera behov både på nationell och internationell nivå, säger Markus Norström, t f divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE i ett pressmeddelande.

Ryggraden i en växande bioekonomi

Träindustrin är ryggraden i en växande bioekonomi. Den effektiviserar utbytet och ökar värdet av skogsråvaran så att användningsområdena för trä ökar. Den största användningen av träprodukter finns inom byggsektorn som kommer möta stora krav på både på volymer, hållbarhet och återvinning i takt med att samhället ställer om. Inom industrin finns ett behov av ett starkt forskningsinstitut med bred kompetens inom träproduktion och träbyggande som stöd för industrins utveckling.

– Svensk träindustri måste fortsätta att utveckla sin kunskap och produkter för att fortsättningsvis vara konkurrenskraftig. Det krävs också en effektiv koppling mellan aktörerna i värdekedjan och att processerna utvecklas i samverkan, säger Björn Källander, chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!