2019-12-18 Forskningsmiljoner till skogsindustrin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/sodra-Catrin-Gustavsson.jpg

Forskningsmiljoner till skogsindustrin

Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra. Fotograf: Martina Wärenfeldt
Papper & Massa

Höstens riktade utlysning från Södras forskningsstiftelse har varit ”Effektivt resursutnyttjande”.

Totalt åtta miljoner kronor har beviljats till sju olika forskningsprojekt som berör såväl skogsindustrins huvudprodukter och processer som nya innovativa produkter från skogsindustrins biströmmar.

För att effektivisera processer

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Resurseffektiv flisning av barkborreskadad ved för framställ­ning av kemisk massa”, ett projekt som syftar till att vidareutveckla en ny trumhuggsteknik till massaprocessen.

– Den nya tekniken kan innebära högre råvaruutnyttjande och högre utbyte vid massatillverkning, speciellt för tillverkning från ved som har oönskat hög torrhalt. Vi vill nyttja vår råvara så effektivt som möjligt och varje processförbättring och vidareutveckling av våra huvudmaskiner som leder till ett högre utbyte över fiberlinjen är mycket intressanta för hela skogsindustrin, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra i ett pressmeddelande.

Behövs nya mättekniker

Projekt med inriktning mot trävaror och sågverksindustrin beviljades medel, bland annat rörande ökat nyttjande av granens egenskaper till hållbara fasader, biobaserad ytbehandling av trä och digitalisering av träindustrins torkningsprocess.

– Som ett led mot ett biobaserat samhälle har trä en särställning som en råvara från en förnyelsebar källa. En fortsatt konkurrenskraftig sågverksindustri kommer kräva att vi implementerar nya mättekniker och ytterligare nyttjar digitalisering och robotisering, säger Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen.

Övriga projekt som beviljats bidrag inriktar sig på nya material och processer från skogen; framställning av kolfiber från kraftlignin och cellulosa, porösa material för medicinskt bruk och ny process för vanillin och vanillinsyra från lignin.

– Att finna nya produkter, processer eller användningsområden för skogsindustrins biprodukter är ett viktigt komplement till befintliga affärer och bidrar även till att vi kan ersätta dagens fossila alternativ, säger Catrin Gustavsson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!