2019-10-21 Fler kan få gå från pappersbruken https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/uleaborg-stora-enso-webb.jpg

Fler kan få gå från pappersbruken

Uleåborg bruk i norra Finland. Foto: Stora Enso
Papper & Massa

För att öka konkurrenskraften och säkerställa effektiv kundservice genomför Stora Enso några organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk.

Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper.

Förändringarna skulle främst påverka kommersiella funktioner och driftsupport. De planerade förändringarna skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper vid slutet av 2020.

Beräknas vara klart till 2021

Den nya organisatoriska strukturen beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2021. Övergången till den nya organisationen kommer att ske stegvis för att säkerställa god kundservice.

Inga beslut angående den planerade organisationen eller uppsägningar kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna har avslutats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!