2019-10-09 Sveaskog säljer stor skogsegendom https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/kynnefjall-sveaskog.jpg

Sveaskog säljer stor skogsegendom

Kynnefjäll. Foto: Sveaskog
Nyheter
Papper & Massa

Sveaskog avyttrar en stor skogsegendom på 599 hektar i Kynnefjäll, Tanums kommun, Västra Götalands län.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 492 hektar med cirka 73 000 skogskubikmeter i virkesförråd. Boniteten är beräknad till 5,8 skogskubikmeter/hektar och år, den löpande tillväxten är 2 425 skogskubikmeter/år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 3 procent.

– Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och jakträtt medföljer egendomen. Egendomen erbjuder goda möjligheter till jakt efter i första hand älg, rådjur, hare, räv och fågel. Även vildsvin förekommer sporadiskt inom egendomen, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog i ett pressmeddelande.

En del av markförsäljningsprogrammet

Försäljningen sker inom det så kallade ”markförsäljningsprogrammet”, ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljningen av markområden kommer pågå till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid bolagets bildande, är såld.

Prisidé 34 miljoner kronor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!