2019-08-05 Högeffektiv skogsindustri, vägen framåt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/johan-padel-webb.jpg

Högeffektiv skogsindustri, vägen framåt

Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror på Holmen. Foto: Lasse Hejdenberg
Papper & Massa
Reportage

2010-2011 investerade Holmen i en så kallad greenfield-anläggning, Bravikens sågverk strax utanför Norrköping. Sågverket byggdes i närheten av Holmens pappersbruk och det har tidigare inte funnits någon industri där sågverket byggdes. Ambitionerna var höga och vägen framåt var inte helt fri från utmaningar. Men i skrivande stund har nästa steg i utvecklingen tagits, nu ska produktionen öka ytterligare.

Sedan invigningen 2011 har Bravikens sågverk vidareutvecklats. Bland annat togs en ny impregneringsanläggning i bruk 2018, nu är det dags för nästa steg. Nyligen beslutade Holmen att investera 170 miljoner kronor för att öka produktionen av trävaror vid Bravikens sågverk.

– Redan från början byggde vi med ambitionen att skapa ett riktigt stort sågverk. Att komma upp i produktionsvolymer om 700 000 kubikmeter färdigsågade varor. Dock tog det lite längre tid än väntat – framförallt på grund av problem med råvaruförsörjningen. Men nu är det dags, berättar Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror på Holmen.

Material från skogarna i norr

Något som är lite speciellt med den nya satsningen är att Holmen kommer kunna använda råvara från deras skogar i norr. En ny transportlösning etableras med tåg för att frakta råvaran från den egna skogen till industriverksamheten i Norrköping.
– Att vi har möjlighet att nyttja timmer från vår egen skog med en marginellt högre bemanning har varit avgörande för beslutet.

Viktiga maskiner är upphandlade och byggentreprenaden likaså. I skrivande stund pågår schaktning och pålning för att gjuta plattorna för de nya torkarna samt justerverket.

– Justerverket från CGV tar lite längre tid och förväntas bli klart andra kvartalet 2020. Kanaltorkarna är från Valutec, typ OTC, och ska vara klara under senhösten 2019.

Allt som allt fortskrider projektet enligt plan. Man kanske till och med kan säga att förhållandena är ovanligt gynnsamma.

– Vi har väldigt goda premisser att arbeta med under byggnationen, och det beror på att det här är en greenfield anläggning – vilket är väldigt ovanligt i vår bransch. Vi har goda möjligheter för utbyggnad.

Cirkulär produktionsprocess

Holmens pappersbruk som ligger granne till sågverket kommer även fortsättningsvis att göra pappersprodukter av flisen, som blir en konsekvensprodukt vid tillverkningen av sågade trävaror. Enligt Johan Padel ökar efterfrågan för trä som konstruktionsmaterial, vilket både gynnar Sverige rent miljömässigt idag och för framtiden.

– Vi ser ett ökat intresse för trä som konstruktionsmaterial. Det är ett gammalt och beprövat konstruktionsmaterial, men vi ser faktiskt också att både det traditionella sättet att bygga med trä i reglade stommar fortsätter samtidigt som ett industriellt byggande ökar. Korslimmat trä är också en annan trend som jag tror till viss del kommer att ersätta betong

Sist men inte minst återkommer Padel till vikten av ett optimerat och hållbart skogsbruk, basen i Holmens verksamhet.

– Det är viktigt att vi har ett hållbart skogsbruk och tar hänsyn till de stora naturvärden som finns. Vi måste hitta en balans – ett sätt för att få ett bättre klimat är att använda en stor del av vår svenska skog. Växande skog och produkter av trä är viktiga för koldioxidupptaget och klimatet.  Jag tror att det är viktigt med en stor skogsindustri i Sverige, både för miljön och för framtiden.

Det här är en artikel från Energi & Industri nr 2 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!