2019-03-19 Stora Ensos investering blir billigare – men flera hundra kan få gå från bruket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Ensos investering blir billigare – men flera hundra kan få gå från bruket

Stora Enso. Foto: Patrik Lindén
Stora Enso. Foto: Patrik Lindén
Papper & Massa

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar för anställda vid bolagets bruk i Uleåborg (Oulu) Finland. Bolagets planer kan leda till en personalminskning med som mest 400 anställda vid bruket.

Stora Enso har nu gjort klart den förstudie som bolaget flaggade för förra sommaren och baserat på de tekniska och finansiella aspekterna ska bolaget konvertera pappersmaskin 7 för produktion av kraftliner och att stänga ned pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen senast i slutet av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investeringskostnaderna beräknas uppgå till cirka 350 miljoner euro under åren 2019-2021, i stället för de 700 miljoner euro som beräknades i den inledande förstudien. Ansökan om miljötillstånd lämnas in i mars. Denna ansökan kommer även att innehålla en beskrivning av en eventuell konvertering för pappersmaskin 6, ”ifall att det alternativet skulle komma att utvärderas vid ett senare tillfälle”.

Hela personalstyrkan hos Stora Enso Oulu (Uleåborg) på cirka 600 medarbetare, omfattas av förhandlingarna som inleds den 25 mars. I enlighet med Finlands medbestämmandelag bygger förhandlingarna på den föreslagna konverteringsplanen och omfattar omorganisation av strukturer, funktioner, resurser och befattningar.

”Förhandlingarna förväntas ta minst sex veckor. De eventuella förändringar som påverkar personalstyrkan skulle äga rum i slutet av år 2020. Inga beslut angående planerad konvertering eller uppsägningar kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna är avslutade”, skriver bolaget.

Stora Enso meddelade redan förra sommaren att bolaget skulle utvärdera utvecklingsmöjligheterna för bruket i Uleåborg. Detta eftersom ”den befintliga produktionen av bestruket träfritt papper upplever utmaningar med sviktande efterfrågan och lönsamhet”. Förstudien fokuserade på att konvertera bruket till förpackningskartong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!