2019-01-22 Goda marknadsförhållanden för träindustrin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2012/05/bildklla_setra_.jpg

Goda marknadsförhållanden för träindustrin

bildklla setra
Papper & Massa

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2018 ett rörelseresultat på 310 (159) miljoner kronor. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -45 (-20) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 4 480 (4 139) miljoner kronor.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för 2018, justerat för engångsposter, på 355 miljoner kronor vilket är 176 miljoner kronor bättre än föregående år. De goda marknadsförhållandena från 2017 fortsatte under 2018, även om konsumtionen mattades av under årets sista månader, framförallt i Kina och på de nordafrikanska marknaderna. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder i Europa och en återhämtning primärt i Kina och Egypten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra i ett pressmeddelande.

Setra påbörjade under kvartal fyra 2018 att såga det brandskadade timret vid sågverket i Färila, och inledningsvis är resultatet av god kvalitet enligt företaget.

Strategiska investeringar

Tillverkning av komponenter till dörrar och fönster i Långshyttan påbörjades i slutet av 2018. De strategiska investeringarna i KL-trä i Långshyttan och nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors beräknas vara igång under 2020. Arbetet med förstudie avseende tillverkning av pyrolysolja i anslutning till sågverket i Kastet pågår.

Setra inledde under oktober en process för avveckling av Rolfs i Kalix.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2018 uppgick till 426 (288) miljoner kronor. Koncernens finansiella ställning är stark, den finansiella nettoskulden uppgick till -121 (-28) miljoner kronor vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om -8 (-2) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,23 kr per aktie för 2018, motsvarande 115 miljoner kronor.

Nyckeltal*okt-dec (3 mån) jan-dec (12 mån)
2018201720182017
Nettoomsättning, Mkr1 1551 1124 4804 139
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr6872355179
Rörelseresultat, Mkr2352310159
Resultat efter skatt, Mkr-141230116
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, %5,96,57,94,3
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån21,611,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr10866426288

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!