2019-01-03 Regler upphävs för pappermassatillverkning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/03/skogspappermassa.jpg

Regler upphävs för pappermassatillverkning

Foto: Holmen.
Foto: Holmen.
Papper & Massa

Vid utgången av januari 2019 upphör Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla.

Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16) gäller maskiner för tillverkning av papper och kartong, samt maskiner för tillverkning av cellulosamassa. De innehåller bestämmelser för utformning av såväl maskiner som hjälpmedel och instruktioner, det skriver Arbetsmiljöverket.

Vid utgången av januari 2019

Föreskrifterna upphävs utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!