2018-12-18 Miljoninvestering för optimerat bruk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/stora-enso-skoghall-webb.jpg

Miljoninvestering för optimerat bruk

Skoghalls bruk. Foto: Stora Enso
Skoghalls bruk. Foto: Stora Enso
Papper & Massa

232 miljoner kronor ska Stora Enso investera på Skoghalls Bruk i en utbyggnad av befintlig reningsanläggning.

Genom ökad kapacitet och modernare teknik blir reningen effektivare vilket minskar verksamhetens miljöpåverkan för att möta framtidens miljökrav.

I vattnet som används vid kartongproduktion blir det kvar små träfiberpartiklar. Genom utbyggnaden uppnås förbättrad nedbrytning och avskiljning av slam vilket förbättrar kvaliteten på returvattnet till Vänern. Slammet kan dessutom användas som biobränsle.

Högvärdigt nyttjande av produkten

– Vi strävar ständigt efter att använda så stor del av trädet som möjligt och hitta nya användningsområden för våra restprodukter, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan, säger Margareta Sandström, Miljöchef på Skoghalls Bruk, i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar tre större bassänger för effektivare sedimentering med tillhörande process- och styrsystem. Arbetet startas omgående och beräknas pågå till början av 2020.

– Detta är ännu ett exempel på en miljömässigt hållbar investering, som vid uppstart har en direkt positiv påverkan. Det är också är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av Skoghalls Bruk, säger Hans Olsson, chef för Technology and Investments på Skoghalls Bruk.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!