Industri Papper & Massa
2 min lästid

Klart: Stora Enso stänger Kvarnsveden i höst

5:e juli 2021, 15:35
Klart: Stora Enso stänger Kvarnsveden i höst
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. Nedstängningen kommer att ske senast i slutet av det tredje kvartalet 2021. 

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planerna på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av en vikande pappersmarknad. Som ett resultat av förhandlingen har beslut fattats om att massa- och pappersproduktionen stängs permanent senast 30 september 2021. Kundtjänstcentret i Kvarnsveden stängs senast 31 december 2021. Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.

När planen för nedstängning tillkännagavs i april, beräknades den maximala personalpåverkan vara 440 personer. Till följd av beslutet om nedstängning kommer MBL-förhandlingar att inom kort inledas gällande påverkan på de anställda. Inga uppsägningar kommer att genomföras innan dessa förhandlingar har avslutats.

Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet och tillgång till rent vatten.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0