+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2020-01-22 Stopp för jättebygget https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/domstol-dom-klubba-avtal-webb.jpg

Stopp för jättebygget

Papper & Massa Projekt

Skulle bli en av världens största – nu blir det inte av.

2020-01-20 Nu införs avgift för virkesupplag https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/radek-grzybowski-8tem2WpFPhM-unsplash-scaled.jpg

Nu införs avgift för virkesupplag

Papper & Massa

Slår mot mindre skogsägare.

2019-12-18 Forskningsmiljoner till skogsindustrin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/sodra-Catrin-Gustavsson.jpg

Forskningsmiljoner till skogsindustrin

Papper & Massa

För att effektivisera resursutnyttjande.

2019-12-18 Södra sänker priser https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/sodra-massa-priser.jpg

Södra sänker priser

Papper & Massa

Omvärldsfaktorer påverkar efterfrågan negativt.

2019-12-11 Pilotanläggning för biobaserad förpackningsplast https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/stora-enso-plast-pilotanlaggning.jpg

Pilotanläggning för biobaserad förpackningsplast

Papper & Massa

Stora Enso satsar på att ersätta fossilbaserade material med förnybara.

2019-12-04 Forskning för framtiden skog https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/sodra-skog-.jpg

Forskning för framtiden skog

Papper & Massa

Nytt steg för klimatanpassad skog.

2019-12-04 Ny chef på Stora Enso https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/forest-stora-enso.jpg

Ny chef på Stora Enso

Papper & Massa

Över helt ny division.

2019-12-02 Peab bygger ut sågverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/bollsta-sca-bruk-sagverk.jpg

Peab bygger ut sågverk

Papper & Massa Projekt

Kontraktssumman uppgår till 276 miljoner kronor.

2019-11-25 Nu ska biobränsle värma skogsplantorna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/svenska-skogsplantor-bioenergi.jpg

Nu ska biobränsle värma skogsplantorna

Papper & Massa

Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle.

2019-11-20 Setra begränsar produktionen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2012/06/__glenn_i_setra.jpg

Setra begränsar produktionen

Papper & Massa

För att få bättre lagerbalans.

2019-11-19 Möjligheter med fjärrstyrda virkeslastare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/virkeslastare-sca-skogsforsk-forskning-virke-papper.jpg

Möjligheter med fjärrstyrda virkeslastare

Papper & Massa Transport

Målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler.