+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2021-05-05 Sveaskog höjer priset på timmer i norr https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/afa52ca75c395094_org.jpg

Sveaskog höjer priset på timmer i norr

Papper & Massa

För att stimulera utbudet av timmer skruvar Sveaskog upp timmerprislistorna i norra Sverige.

2021-04-28 Fabrik hotas av nedläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/saffle-nordic-paper.jpg

Fabrik hotas av nedläggning

Papper & Massa

Bolaget ska istället satsa helt på pappersbruksdelen.

2021-03-31 Stora Enso stoppar export till Kina https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Enso stoppar export till Kina

Papper & Massa

Det ska grunda sig i rapporter om brott mot mänskliga rättigheter.

2021-03-03 Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/sveaskog-skog-webb.jpg

Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

Papper & Massa

”Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen”