+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2019-07-28 Stora Enso säljer av pappersbruk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Enso säljer av pappersbruk

Papper & Massa

Har undertecknat ett avtal om att avyttra sin andel på 60 procent

2019-07-14 Lyckat test för BillerudKorsnäs https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/07/billerud.jpg

Lyckat test för BillerudKorsnäs

Papper & Massa

BillerudKorsnäs först med maskinproduktion av pappersbatteri

2019-06-26 Starkare efterfrågan på kartong https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/kartong-stora-esno-webb.jpg

Starkare efterfrågan på kartong

Papper & Massa

Ser ut att bli produktionsrekord för Stora Enso Packagings enhet i Tjöck i Kristinestad.

2019-06-20 Antagen detaljplan för SCA i Obbola https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/sc-obbola-webb.jpg

Antagen detaljplan för SCA i Obbola

Papper & Massa

”Det här är en stor satsning av SCA där produktionen ökar från 500 000 ton till 850 000 ton per år.”

2019-06-10 Rikstäckande projekt för hållbart skogsbruk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/skog-holmen-webb.jpg

Rikstäckande projekt för hållbart skogsbruk

Papper & Massa

Syftet är att öka kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

2019-06-04 BillerudKorsnäs slutför miljardförvärvet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/BillerudKorsnäs.jpg

BillerudKorsnäs slutför miljardförvärvet

Papper & Massa

Ett led i strategin att säkerställa en konkurrenskraftig och stabil vedförsörjning.

2019-05-28 Stora Enso konverterar pappersbruket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/storaenso-webb.jpg

Stora Enso konverterar pappersbruket

Papper & Massa

”Ekonomisk tillväxt, hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de främsta drivkrafterna”.

2019-04-25 Satsar på korslimmat trä https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/korslimmat-tra-webb.jpg

Satsar på korslimmat trä

Bostad Papper & Massa

För nästa generations byggande.