+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2019-06-10 Rikstäckande projekt för hållbart skogsbruk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/skog-holmen-webb.jpg

Rikstäckande projekt för hållbart skogsbruk

Papper & Massa

Syftet är att öka kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

2019-06-04 BillerudKorsnäs slutför miljardförvärvet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/BillerudKorsnäs.jpg

BillerudKorsnäs slutför miljardförvärvet

Papper & Massa

Ett led i strategin att säkerställa en konkurrenskraftig och stabil vedförsörjning.

2019-05-28 Stora Enso konverterar pappersbruket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/storaenso-webb.jpg

Stora Enso konverterar pappersbruket

Papper & Massa

”Ekonomisk tillväxt, hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de främsta drivkrafterna”.

2019-04-25 Satsar på korslimmat trä https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/korslimmat-tra-webb.jpg

Satsar på korslimmat trä

Bostad Papper & Massa

För nästa generations byggande.

2019-04-23 Askgranuler ger näring till skogen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/aska-helikopter-webb.jpg

Askgranuler ger näring till skogen

Papper & Massa

”Jag skulle gärna se liknande engagemang från flera myndigheter”.

2019-04-23 Finländsk miljardsatsning på bioetanol https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/sekab-webb.jpg

Finländsk miljardsatsning på bioetanol

Gas Papper & Massa

”För att klara klimatomställningen behöver Europa all bioetanol som kan produceras.”

2019-03-26 Seminarium: EU och skogen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/skog-skogsindustrin.jpg

Seminarium: EU och skogen

Papper & Massa

Effekter för svensk skogsnäring.

2019-03-12 Första spadtaget för reningsanläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/stora-enso-skoghall-webb.jpg

Första spadtaget för reningsanläggning

Papper & Massa

Anläggningen ska klara av en effektivare rening av brukets avloppsvatten.