+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2021-08-31 340 anställda förlorar jobbet på pappersbruket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/07/stora-enso-kvarnsveden.jpg

340 anställda förlorar jobbet på pappersbruket

Papper & Massa

Det beskedet ger nu Stora Enso efter att MBL-förhandlingarna med facket avslutats.

2021-07-05 Klart: Stora Enso stänger Kvarnsveden i höst https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/07/stora-enso-kvarnsveden.jpg

Klart: Stora Enso stänger Kvarnsveden i höst

Papper & Massa

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen

2021-06-23 Prishöjning för kraftliner hos SCA https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/06/scaobbola.jpg

Prishöjning för kraftliner hos SCA

Papper & Massa

Den globala efterfrågan på kraftliner fortsatt hög

2021-06-21 Stora Enso har startat sin barriärproduktion https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/06/STORAENSO-1.png

Stora Enso har startat sin barriärproduktion

Papper & Massa

Stora enso har investerat i ny teknik för att minimera användandet av fossilbaserade material.

2021-06-14 Stora Enso investerar i Anjala-Ingerois och Nymölla https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/stora-enso-nymolla-webb.jpg

Stora Enso investerar i Anjala-Ingerois och Nymölla

Papper & Massa

I en mångmiljonsatsning vill Stora Enso nu öka produktionen vid massabruken i finska Anjala-Ingerois och svenska Nymölla.

2021-05-05 Sveaskog höjer priset på timmer i norr https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/afa52ca75c395094_org.jpg

Sveaskog höjer priset på timmer i norr

Papper & Massa

För att stimulera utbudet av timmer skruvar Sveaskog upp timmerprislistorna i norra Sverige.

2021-04-28 Fabrik hotas av nedläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/saffle-nordic-paper.jpg

Fabrik hotas av nedläggning

Papper & Massa

Bolaget ska istället satsa helt på pappersbruksdelen.

2021-03-31 Stora Enso stoppar export till Kina https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Enso stoppar export till Kina

Papper & Massa

Det ska grunda sig i rapporter om brott mot mänskliga rättigheter.

2021-03-03 Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/sveaskog-skog-webb.jpg

Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

Papper & Massa

”Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen”