+ Nyheter inom pappersindustrin

Massa och pappersindustrin i Sverige är en gren inom skogsindustrin som både har en lång och betydelsefull historia, men som också har stor betydelse för att sätta Sverige på kartan än idag.

2020-06-24 Södra investerar i Värö https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/b9d60ab22cc20d83_org.jpg

Södra investerar i Värö

Papper & Massa

Skogsägarföreningen fortsätter att satsa på sitt massabruk.

2020-06-08 Pilotprojekt för att ersätta fossil plast https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/markus-spiske.jpg

Pilotprojekt för att ersätta fossil plast

Papper & Massa

RenCom beviljas 14 miljoner kronor från Energimyndigheten.

2020-06-03 Holmen väljer Green Cargo https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/08/green-cargo.jpg

Holmen väljer Green Cargo

Papper & Massa Transport

Holmens samarbete med Green Cargo sträcker sig långt tillbaka i tiden.

2020-05-06 Stora Enso satsar på biobaserad kolfiber https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/11/stora-enso.jpg

Stora Enso satsar på biobaserad kolfiber

Papper & Massa

Målet är i första hand att utveckla kolfiber för industriella användningsområden.