+ Nyheter inom olja och raffinaderier

Oljeraffinaderier är ovärderliga för alla delar av industrin idag. Även om många alternativa drivmedel utvecklas med stormsteg, så är det fortfarande oljan och raffinaderierna som står för merparten av vårt samhälles drivmedel.

2019-06-26 Eco-asfalt läggs på vägarna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/peab-frasning-asfalt-webb.jpg

Eco-asfalt läggs på vägarna

Olja & Raffinaderier Vägar

Kontraktet uppgår till ett värde av cirka 44 miljoner kronor.

2019-06-24 SKF förvärvar startup-bolag https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/akf-recoil-webb.jpg

SKF förvärvar startup-bolag

Olja & Raffinaderier

”Detta förvärv är i linje med vår strategi.”

2019-06-19 Rejlers i strategiskt partnerskap med Neste https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/neste-rejlers-webb.jpg

Rejlers i strategiskt partnerskap med Neste

Olja & Raffinaderier

Förvärvet är ett led i nya strategin att växa på befintliga marknader, inom projektbaserad konsultverksamhet och inom energisektorn.

2019-06-17 Preems utbyggnad stoppas till 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/Lysekil.jpg

Preems utbyggnad stoppas till 2020

Olja & Raffinaderier

Utbyggnaden av oljeraffinaderiet stoppas till 2020 – efter stora protester.

2019-05-21 Fossilt minskar i transportsektorn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/bussforare-transportforetagen-1.jpg

Fossilt minskar i transportsektorn

Olja & Raffinaderier Transport

I Sverige har den fossila andelen av energitillförseln minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 22 procent 2017.

2019-05-14 Preem inleder strategiskt samarbete https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/industri-preem.jpg

Preem inleder strategiskt samarbete

Olja & Raffinaderier

”Ökad produktion av förnybara drivmedel är helt avgörande för att möta utsläppsmålen för transportsektorn.”

2019-04-23 Preem öppnar ny automatstation https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/preem.jpg

Preem öppnar ny automatstation

Olja & Raffinaderier

Preem utökar sitt stationsnät i Göteborgs storstadsområde.