+ Nyheter inom olja och raffinaderier

Oljeraffinaderier är ovärderliga för alla delar av industrin idag. Även om många alternativa drivmedel utvecklas med stormsteg, så är det fortfarande oljan och raffinaderierna som står för merparten av vårt samhälles drivmedel.

2020-03-11 Neste förvärvar Mahoney Environmental https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/03/mahoney-neste-drivmedel-transport-lastbil.jpg

Neste förvärvar Mahoney Environmental

Olja & Raffinaderier

Vill bygga en global plattform för att samla in råmaterial i form av avfall och biprodukter.

2020-02-19 Ny chef på SunPine https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/sunpine-johan-torgerstad.jpg

Ny chef på SunPine

Olja & Raffinaderier

”Vi ska växa med cirka tio anställda”.

2020-01-27 Oljejätten vill byta namn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/Lundin-EdvardGrieg.jpg

Oljejätten vill byta namn

Olja & Raffinaderier

Ska bli ”klimatneutral”.

2020-01-08 Ny produktionsanläggning för förnybar diesel https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/preem-goteborg-svebio-forskning-webb.jpg

Ny produktionsanläggning för förnybar diesel

Olja & Raffinaderier

Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel.

2019-11-26 Investerar i norskt biomassaprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/preem-shell-bioolja.jpg

Investerar i norskt biomassaprojekt

Olja & Raffinaderier

Den planerade produktionsanläggningen uppskattas producera cirka 120 000 kubikmeter biozin® per år.

2019-10-30 Preem lovar minskade utsläpp i Lysekil https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/06/preem01.jpg

Preem lovar minskade utsläpp i Lysekil

Olja & Raffinaderier

Preem justerar sin tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för att utsläppen ska minska.

2019-10-07 Produktionsstart på Johan Sverdrup-fältet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/johan-sverdrup.jpg

Produktionsstart på Johan Sverdrup-fältet

Olja & Raffinaderier

Produktion från fältet startade den 5 oktober 2019 och förväntas öka snabbt när de åtta förborrade produktionsborrningarna successivt tas i bruk.

2019-09-18 St1 bygger bioraffinaderi https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/st1-stationsbild-press-raffinaderi.png

St1 bygger bioraffinaderi

Olja & Raffinaderier Projekt

För förnybar diesel och flygbränsle.