2019-10-30 Reportage: Preemraff Lysekil https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/vgo-anlaggning-preem.jpg

Reportage: Preemraff Lysekil

Den nya VGO-anläggningen. Foto: Preem
Olja & Raffinaderier
Reportage

I våras invigdes den nya anläggningen för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid Preemraff i Lysekil. Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem självförsörjande på VGO, en viktig del i produktionen av diesel och bensin, vilket också minskar importerna till raffinaderiet. 

Nästa steg för Preems utveckling är att minska produktionen av den högsvavliga tjockoljan till förmån för lågsvavliga transportbränslen. Raffinaderiet i Lysekil tillhör de mest moderna och miljö- och energieffektiva raffinaderierna i Europa. Med den nya anläggningen stärker företaget sin position i branschen och regionen och kan fortsätta omställningen till ett hållbart samhälle.

– Sverige har satt höga miljö- och klimatmål och regeringen arbetar för att ständigt öka takten i respektive sektorer i samhället – något som vi välkomnar. Preem har länge arbetat med att utveckla energieffektiva processer vilket i sin tur leder till lägre utsläpp. Vi har även under åren genomfört en rad stora och viktiga projekt för att fortsätta vår resa mot ett hållbart samhälle, berättar Sofia Lagerkvist, produktionschef för Preems raffinaderi i Lysekil. 

Förnybara drivmedel

Preem lägger stor kraft på att utveckla bränslen som minskar bolagets miljö- och klimatpåverkan. (se faktaruta). Under produktionsprocessen renas svavlet bort för att senare återvinnas och säljas till övrig kemiindustri och i den nya anläggningen vid Preemraff i Lysekil värmeväxlas olika interna strömmar för att optimera energianvändningen.

– Råoljan raffineras och uppdelas i olika beståndsdelar med olika kokpunkter. Värmen som blir över från raffineringsprocessen återanvänder vi genom att värmeväxla från ett medium till ett annat. Vi vill tillföra så lite energi som möjligt i våra processer. 

Självförsörjande ett viktigt mål

Den befintliga vakuumdestillationsanläggningen i Lysekil blev tillslut en begränsning kapacitetsmässigt och skapade en flaskhals i produktionsprocessen.

– Vi har i många år importerat vakuumgasolja men det är billigare att producera den själv, vilket bland annat var drivkraften i vårt beslut att bygga den nya. Investeringen möjliggör också att vi kommer kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem. Vi kommer med andra ord ett steg närmare vårt mål, att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!