2019-10-07 Produktionsstart på Johan Sverdrup-fältet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/johan-sverdrup.jpg

Produktionsstart på Johan Sverdrup-fältet

Utveckling av Johan Sverdrup, fas 2. Bild: Lundin Petroleum
Olja & Raffinaderier

Före tidsplan och under budget – produktion för den första fasen av Johan Sverdrup på Utsirahöjden i norska Nordsjön har startat. Det meddelar Lundin Petroleum AB i ett pressmeddelande.

Produktion från fältet startade den 5 oktober 2019 och förväntas öka snabbt när de åtta förborrade produktionsborrningarna successivt tas i bruk. Den första fasen förväntas nå platåproduktion under sommaren 2020. Två till fyra nya borrningar kommer att behövas, av vilka den första förväntas börja producera runt slutet av 2019.

25 procent av den totala olje- och gasproduktionen

Projektets första fas har byggts ut som ett fältcenter bestående av fyra plattformar – borrplattform, processanläggning, boende- och stigrörsplattformar. Fältet innehåller utvinningsbara reserver om 2,7 miljarder fat oljeekvivalenter, brutto och under den första fasen kommer fältet att producera 440 000 fat olja per dag, vilket kommer att öka till 660 000 fat olja per dag när den andra fasen kommit i produktion under det fjärde kvartalet 2022.

När fältet producerar som mest kommer det att stå för 25 procent av den totala olje- och gasproduktionen på den norska kontinentalsockeln. Den första fasen har färdigställts under budget, vilket innebär besparingar fram till dagens datum om cirka 40 miljarder NOK, brutto beräknat med projektets växelkurser. Fältet drivs med energiförsörjning från land och kommer att vara ett av de mest koldioxideffektiva fälten i världen enligt bolaget, med en koldioxidintensitet som ligger under 1 CO2 kg per fat, vilket är cirka 25 gånger lägre än världsgenomsnittet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!