2019-05-21 Fossilt minskar i transportsektorn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/bussforare-transportforetagen-1.jpg

Fossilt minskar i transportsektorn

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen
Olja & Raffinaderier
Transport

Enligt en uppföljning av de energipolitiska målen ska andelen förnybart öka – det visar en ny rapport. Samtidigt minskar andelen fossilt i transportsektorn till 75 procent år 2017 jämfört med 78 procent året innan.

Det visar Energimyndighetens årliga rapport Energiindikatorer. Energimyndigheten har även tagit fram en ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag. Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Snabbast ställt om

I Sverige har den fossila andelen av energitillförseln minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 22 procent 2017. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer som tillsammans ska ge en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

I årets rapport presenteras en ny indikator som visar i vilken omfattning olika elproduktionstekniker beskattas respektive subventioneras. Samtidigt har en revidering gjorts för tidigare år vad gäller andelen förnybart i transportsektorn enligt förnybart direktivet. Detta på grund av en revidering av vilka drivmedel som får dubbelräknas enligt direktivets definition

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!