+ Nyheter inom olja och raffinaderier

Oljeraffinaderier är ovärderliga för alla delar av industrin idag. Även om många alternativa drivmedel utvecklas med stormsteg, så är det fortfarande oljan och raffinaderierna som står för merparten av vårt samhälles drivmedel.

2019-05-21 Fossilt minskar i transportsektorn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/bussforare-transportforetagen-1.jpg

Fossilt minskar i transportsektorn

Olja & Raffinaderier Transport

I Sverige har den fossila andelen av energitillförseln minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 22 procent 2017.

2019-05-14 Preem inleder strategiskt samarbete https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/industri-preem.jpg

Preem inleder strategiskt samarbete

Olja & Raffinaderier

”Ökad produktion av förnybara drivmedel är helt avgörande för att möta utsläppsmålen för transportsektorn.”

2019-04-23 Preem öppnar ny automatstation https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/preem.jpg

Preem öppnar ny automatstation

Olja & Raffinaderier

Preem utökar sitt stationsnät i Göteborgs storstadsområde.