2021-03-15 Miljonsmäll för Boliden efter hög sjukfrånvaro https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/02/boldein.jpg

Miljonsmäll för Boliden efter hög sjukfrånvaro

Boliden Garpenberg 2016. Photo: Boliden
Gruva

Hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 och produktionsstörningar påverkar Bolidens rörelseresultat negativt under första kvartalet. Affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare -200 miljoner kronnor under det första kvartalet.

En utökad smittpridning på grund av covid-19 och hög sjukfrånvaro har inneburit att gruvproduktionen vid Aitikgruvan i Gällivare inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet.

Därtill har hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket inneburit produktionsstörningar. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms till drygt en miljon ton minskad genomsättning utöver säsongsmässiga variationer.  

Även vid Bolidens Taragruva på Irland har förhöjd frånvaro till följd av covid-19 påverkat produktionen negativt. Dessutom har man haft ett haveri i uppfodringsanläggningen i gruvan vilket föranlett ett stopp i gruvproduktionen. Stoppet bedöms kvarstå under en vecka.

Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor uppskattas till närmare -200 miljoner kronor under det första kvartalet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!