GruvaGruvan ett måste för ett hållbart Sverige
09.12.2020 12:00 3 min lästid

Gruvan ett måste för ett hållbart Sverige

09.12.2020 12:00 3 min lästid
Foto: Branschaktuellt

Foto: Branschaktuellt

En av våra mest lästa artiklar 2020

Jesper Norell
0

Telefonen, bilen, paddan eller vindkraftverket – vårt samhälle klarar sig inte utan mineral och metaller. Sverige har sedan länge varit en ledande gruvnation tack vare vår innovation, miljölagstiftning och mineralrika berggrund.

Samtidigt är det brist på kompetens och arbetskraft i gruv- och mineralbranschen och det har inte öppnats en ny gruva på nästan tio år.

– Rent ekonomiskt har gruvnäringen haft en bra utveckling de senaste åren. Men vi märker av en tydlig kedjereaktion. Minskar efterfrågan på stål från till exempel bilindustrin i Europa, så minskar stålverken i sin tur efterfrågan på malm. Vi som många andra branscher märker av en begynnande avmattning, säger Maria Sunér Fleming, vd för Svemin,
branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Samtidigt växer en ökad medvetenhet. Diskussionen om så kallade metaller för omställning växer.

– Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller (som vi inte bryter idag i Sverige) kommer att växa. Ur ett långsiktigt perspektiv finns det stora möjligheter för den svenska gruvnäringen, tack vare vår mineralrika berggrund. Maria Sunér Fleming, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Cirkulära gruvor
Med andra ord, om vi ska klara av omställningen och klimatutmaningen kommer vi att behöva gruvor under en lång tid framöver.

– Det finns inte något motsatsförhållande mellan cirkulär ekonomi och att
återvinna metaller och att använda jungfruliga material. Vi kommer behöva öka inflödet av jungfruliga material under lång tid framåt, delvis på grund av den ekonomiska utveckling när fler människor går från fattigdom till medelklass globalt, men också på grund av klimatomställningen, säger Maria Sunér Fleming och fortsätter:
– Om man tar avstamp i FN:s 17 hållbarhetsmål om att bekämpa fattigdom, finns det en tydlig korrelation mellan bättre levnadsstandard och ökad konsumtion. Ett ökat välstånd driver med andra ord på behovet av naturresurser.

Samhällets ökade behov av metaller och mineral drivs av samhällsutveckling och höjd levnadsstandard. Men här finns en stoppkloss för utvecklingen av gruvnäringen i Sverige; de oförutsägbara och långdragna tillståndsprocesserna.

– Det finns många faktorer som spelar in i det här, men processerna hos Mark- och miljödomstolen är en av dem. Tillsammans med otydliga politiska intensioner, tillämpningen av miljöbalken, enskilda handläggares tolkningar och prioritering av hur mark bör användas. För att skapa förutsättningar för tillväxt krävs ett bredare samarbete mellan gruvbranschen, nationella och regionala myndigheter och samhället där hänsyn inte bara tas till lokal miljöpåverkan, utan hela hållbarhetsperspektivet vägs in även ekonomiska och sociala aspekter. Vi behöver tillsammans säkerställa Sveriges fortsatta konkurrenskraft för den moderna gruvindustrin 2.0.

Text av redaktionen

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!