2020-04-29 Ny vision för gruvområdet i Kiruna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/04/lkab-kiruna-gruva.jpg

Ny vision för gruvområdet i Kiruna

Kiruna gruvindustriområde. Foto. LKAB
Kiruna gruvindustriområde. Foto. LKAB
Gruva

Ecogain har på uppdrag av LKAB tagit fram en vision för hur gruvområdet i Kiruna ska återställas och utvecklas efter att Kirunagruvan avvecklats.

Syftet är att återskapa naturmiljöer som liknar omkringliggande landskap där renskötseln, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster gynnas.

– Att ta fram en vision för markåterställning kring Kirunagruvan är ett drömuppdrag som vi arbetat med sedan våren 2019. Det har brutits järnmalm i berget i över 100 år, och nu har vi tagit ut riktningen för hur området ska återställas på bästa sätt den dag gruvan väl stänger, säger Sara Carlsén, projektledare, Ecogain i ett pressmeddelande.

”Biologisk mångfald gynnas”

När gruvan stängs kommer en teknisk efterbehandling att genomföras, detta för att göra området säkert för miljö, människor och djur. Därefter tar den ekologiska landskapsutformningen vid.
– Med den här visionen kan vi skapa stora natur- och samhällsvinster när ekosystem kan återställas och utvecklas. Det i sin tur gör att exempelvis biologisk mångfald gynnas, vattenrening förbättras och att marken kan nyttjas för bete och rastplatser för renskötseln, säger Emma Nyberg, utvecklingsingenjör, LKAB.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!