2020-01-29 Positiva synergier mellan algodling och metallindustri https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/algodling-rise-boliden.jpg

Positiva synergier mellan algodling och metallindustri

Bild på en algodling. Bildkälla: RISE
Gruva
Stål

RISE och Boliden har i ett forskningsprojekt testat koldioxidinfångning från industriella rökgaser med hjälp av alger.

Projektet genomfördes vid Bolidens blysmältverk i Landskrona, där algerna odlades i plast-tankar. Algodlingarna behöver placeras nära industrier med koldioxidutsläpp.

– Vi får ett ökat upptag av koldioxid och möjlighet att skapa en koldioxidsänka om algmaterialet används på rätt sätt. Det har mycket högt energivärde och kan bland annat användas som bränsle i industriella processer, säger Niklas Strömberg från RISE i ett pressmeddelande.

En effektiv gröda

Försöken vid Bolidens anläggning i Landskrona visar att man kan odla alger året runt. Alger är också betydligt mer effektiva på att ta upp koldioxid, flera gånger bättre än alla andra grödor. Algodlingarna går att automatisera i betydligt högre grad jämfört med jordbruk och en ny källa till klimatsmart material, foder och mat för en växande befolkning kan produceras.

RISE lyfter också att algodlingarna inte byggas på odlingsbar mark. På så sätt ökar koldioxidupptaget maximalt då man inte konkurrerar med skogs- eller jordbruk.

Två stora användningsmöjligheter

I projektet ser man två huvudsakliga vägar att gå med algodlingarna. Koldioxidinfångning från tungindustri och rening av metaller där man använder algerna som ett slags levande metallkolfilter. Algmaterialet med metaller och inbunden koldioxid återförs som bränsle i ett slutet kretslopp. För detta behov behövs en yta på några hektar. För att ta upp betydande andelar av industriella koldioxidutsläpp krävs anläggningar i storleksordningen några tusen hektar, men å andra sidan får man en ny mycket stor källa till biomassa som kan användas till material och bränsle.

Projektet ”Mikroalgodling för rening av metallindustrins processutsläpp” är finansierat av Energimyndigheten och Boliden.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!