2019-12-09 SSAB inleder studie för fossilfri ståltillverkning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/ssab-finland-hybrit-raahe.jpg

SSAB inleder studie för fossilfri ståltillverkning

SSAB Raahe. Bildkälla: SSAB
Gruva

Som ett nästa steg för en helt fossilfri stålvärdekedja inleder nu SSAB en förstudie i Finland för fossilfri ståltillverkning.

Tillsammans med Gasum, Neste och St1, inleder SSAB en Energy4HYBRIT-förstudie som stöttas av Business Finland för att undersöka användningen av fossilfria energikällor. Främst sidoströmmar av biomaterial, för att ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser som exempelvis valsningen. Raahe-anläggningen kommer att vara SSAB:s pilotanläggning.

SSAB, LKAB och Vattenfall

HYBRIT-initiativet, som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall, syftar till att ersätta koks med vätgas under tillverkningen av järnmalmsbaserat stål. Järnframställning står för cirka 90 procent av SSABs koldioxidutsläpp. Med den nya processen skulle restprodukten bli vatten istället för koldioxid.

Laboratorietester och en förstudie har visat att processen fungerar och en pilotanläggning som byggs i Luleå, kommer att vara klar 2020. Målet är ambitiöst. Med HYBRIT-initiativet är målet att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent.

─ Det finska projektet är ett viktigt steg i vår strävan mot fossilfrihet i all vår verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners ska vi införa en helt fossilfri värdekedja, från gruvan till färdig stålprodukt. Vårt mål är att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden redan 2026, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB i ett pressmeddelande.

Icke fossila bränslen

─ Det gemensamma Energy4HYBRIT-projektet som nu inleds fokuserar på de återstående 10 procent av koldioxidutsläppet som har sitt ursprung i många andra ståltillverkningsprocesser än järnframställning. Ett av huvudmålen i förstudien är att undersöka möjligheten att använda andra bränslen än fossila bränslen i de här processerna. När det gäller biodrivmedel kommer projektet att studera möjligheterna att samla in, transportera och använda avverkning och andra bioavfalls- och sidoströmprodukter från Östersjöregionen, säger Harri Leppänen, chef för miljö- och säkerhet på SSAB.

SSAB Raahe kommer att vara SSAB:s pilotanläggning. Universitetet i Uleåborg och VTT (The Technical Research Center of Finland Ltd)  att studera och modellera alla energiflöden. De energiföretag som är involverade i förstudien kommer att undersöka användningen och tillgängligheten av alternativa energikällor. Studien kommer att pågå fram till juni 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!