2019-02-26 LKAB gör stor investering i fosforutvinning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/03/malm_banan.jpg

LKAB gör stor investering i fosforutvinning

Foto: LKAB/Fredric Alm
Gruva

Det tidigare annonserade samarbetet mellan miljöföretaget Ragn-Sells och det statliga gruvbolaget LKAB tar nu nästa steg. LKAB väljer att investera 45 miljoner kronor i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna i Malmfälten och Uppsala.

Samarbetet mellan Ragn-Sells och LKAB för att utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall påbörjades hösten 2018. Under året har laboratorietester gjorts som visar på att den patenterade KMAP-tekniken kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKABs gruvavfall än vad som förväntats.

– Tack vare det fina resultat som våra laboratorietester visat är det med tillförsikt vi nu investerar i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna, säger Jan Moström, VD på LKAB.

För att utveckla och förbereda tekniken för industrialisering i full skala anläggs nu två pilotanläggningar; i Malmfälten och Uppsala. Anläggningen i Malmfälten kommer producera apatit från avfallssanden och anläggningen i Uppsala kommer att drivas av Ragn-Sells. Det är också i Uppsala som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, som utvecklat den patenterade KMAP-tekniken, har sitt säte.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför är det glädjande att vårt samarbete med LKAB bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle där Sverige kan bli en exportnation av fosfor och andra viktiga råvaror, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Vid en fullskalig industri förväntas produktionen av fosfor uppgå till fem gånger så mycket som Sveriges behov samt att produktionen av sällsynta jordartsmetaller uppgå till cirka 2 procent av världsproduktionen.

Pilotfasen pågår till och med 2020 och ett beslut om investering i fullskalig produktion kan tas år 2021.

– Vårt samarbete med Ragn-Sells är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi, att återföra och återvinna resurser. Vi kommer fokusera på att utveckla en verksamhet vid den ort som är det miljömässigt bästa alternativet, som medger minst förflyttning av varor och nyttjar resurser på bästa sätt, säger Jan Moström, VD LKAB.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!