2018-06-12 ”Vi måste bli bättre på att ställa krav” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/nolia-euro-expo-gruva.jpg

”Vi måste bli bättre på att ställa krav”

Mässbild. Bildkälla: Nolia AB/Euro Mine Expo
Mässbild. Bildkälla: Nolia AB/Euro Mine Expo
Gruva

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg håller invigningstal nu när Nordens internationella mässa och konferens för gruvindustrin, Euro Mine Expo, öppnar, med delegater från uppemot 40 länder och utställare från 20 länder.

Tidigare har den svenska regeringen lyft fram gruvnäringens betydelse för en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Årets Euro Mine Expo lägger fokus på nya affärsmöjligheter och framtidsvisioner för gruvindustrin. Näringsminister Mikael Damberg håller invigningstalet när mässan öppnar. Den svenska regeringen har tidigare pekat ut gruvnäringen som en viktig näring i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, skriver Nolia. Gruvnäringens betydelse baseras på den mängd ovanliga metaller och mineraler som behövs i exempelvis solceller och batterier.

Behov av innovationskritiska metaller

Myndigheten Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag arbetat med att undersöka vilka metaller som behövs för tillverkning av de teknik- och miljöinnovationer som utvecklas i Sverige.

– Vi står mitt i en klimatomställning som kommer att kräva alltmer elektrifiering. Tillverkning av till exempel solceller, vindkraftverk, batterier och elbilar kommer att kräva mer innovationskritiska metaller och mineral. Metaller från gruvor med undermåliga arbetsvillkor eller obefintliga miljökrav kan inte vara grunden för vår klimatteknik. Vi måste bli bättre på att ställa krav och tillsammans med marknaden skapa globala standarder för schysta mineral och metaller. Jag hoppas att vi tillsammans med EU-kommissionen och några av de mest ansvarstagande företagen kan konkretisera arbetet framåt, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg i samband med ett högnivåmöte om Hållbara värdekedjor för innovationskritiska råvaror som han bjudit in representanter för EU-kommissionen och en bred krets europeiska företag till.

Utredning ska se över miljöprövning

Regeringskansliet tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Dessutom har regeringen nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta Energisteget. Programmet är en del i regeringens budgetproposition 2018 och är ett steg i att genomföra Energiöverenskommelsen. Satsningen omfattar totalt 125 miljoner under perioden 2018–2020 för att öka energieffektiviseringen i gruv- och tillverkningsindustrin.

– Det ska bli väldigt spännande att få lyssna till den svenska regeringens syn på gruvindustrin och dess roll i den gröna omställningen såväl nationellt som internationellt, säger Lennart Gustavsson, ordförande i Georange som arrangerar Euro Mine Expo tillsammans med Nolia AB i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!