Gruva
2 min lästid

LKAB får nej i HD – ny ansökan på gång

1:a november 2022, 12:42
LKAB får nej i HD – ny ansökan på gång
Foto: Pi Frisk / SvD / TT
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den nya ansökan förväntas inte kunna lämnas in det närmaste året. Ett nytt samrådsförfarande med berörda och allmänheten är en viktig del i förberedelserna.

– Avslaget var tyvärr inte helt oväntat. Vi kan konstatera att vi tagit det här ärendet så långt vi kunde för att försöka få svar på vad som egentligen krävs vid samrådsförfaranden, nu vet vi inte mer idag än innan vi skickade in förra ansökan, vilket ju är olyckligt, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat, LKAB.

“Enormt resursslöseri”

Avgörandet har inneburit nya oklarheter i miljöbalksprövningen som måste hanteras. LKAB hade en liten förhoppning om att HD skulle se behovet av klargörande av praxis.

– Nu blir tyvärr MÖD:s beslut rättspraxis. Ett beslut som dessutom står i uppenbar konflikt med behovet och den politiska viljan från regering och riksdag av att effektivisera tillståndsprocesserna, och i stället ökar osäkerheten vilket riskerar att ytterligare förlänga processerna. Att vi tvingats börja om är så klart ett enormt resursslöseri för oss och samhället, utan verklig nytta för varken miljö, klimat eller individer, säger Niklas Johansson.

LKAB har tidigare fått sin ansökan om miljötillstånd för verksamheten i Kiruna avvisad. Ansökan innebar en ökning av takten i järnmalmsproduktionen från 30 till 37 miljoner ton per år.

En oenig Mark- och miljööverdomstol (MÖD) beslutade i juni i år att de ansåg att LKAB, genom att inte tillräckligt tydligt bjuda in enskilda som särskilt berörs av gruvverksamheten inte genomfört samrådet år 2017 som förgick ansökan tillräckligt bra.

Läs även:

LKAB börjar om med Kiruna-ansökan – överklagar till HD
1:a september 2022
Gruva
LKAB börjar om med Kiruna-ansökan – överklagar till HD
Ansökte om ökad produktionstakt redan 2014.
#kiruna #lkab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0