Gruva
4:e april 20131 min lästid

Nordic Iron Ore tecknar avsiktsförklaring för malmleveranser

4:e april 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

NIO har tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.

Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att bolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad.

– Att kunna planera för en gruvstart i Blötberget, och avsättning för produkter så tidigt som nästa år, är synnerligen bra för bolagets stegvisa utveckling. Det kommer även att på ett betydande sätt bidra till uppstarten av Ludvika Gruvor, och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 miljoner ton per år i slutet av 2018, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore.

– We are delighted to be working with Nordic Iron Ore to bring their iron ore to market at the earliest opportunity, säger Ian Looseley, VD för Coal and Ore Trading Limited.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0