2012-10-02 ABB utlyser forskningsstipendier till universitet över hela världen

ABB utlyser forskningsstipendier till universitet över hela världen

Automation

ABB bjuder in universitet och forskningsinstitut över hela världen att ansöka om forskningsstipendier för att stödja lovande forskarstuderanden med projekt som kombinerar akademisk forskning och industriella applikationer inom områdena kraft och automation. ABB samarbetar sedan tidigare med ett antal akademiska forskarlag över hela världen. Syftet med det nya ABB Research Grant Program är att etablera fler och kompletterande universitetssamarbeten.

– Det här programmet bekräftar ABB:s satsning på en öppen innovationsprocess i samarbete med ledande universitet. Genom att forskare från ABB Corporate Research får arbeta tillsammans med de bästa forskarstuderandena och professorerna från hela världen stödjer ABB ett i verklig mening samarbetsinriktat innovationssystem, säger Prith Banerjee, Executive Vice President och Chief Technology Officer för ABB.

Ansökningstiden löper från 1 november till 30 november 2012. De ekonomiska bidragen kommer att beviljas för ett år i taget men stipendieprogrammet är utformat för att finansiera projekt över flera år. Forskningsstöden beräknas ligga på runt 50 000–80 000 dollar per år. Ansvarig forskningsledare eller ansvarig sökanden för varje projekt bör ha en ställning som professor knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

Beviljade stipendier kommer att meddelas 31 december 2012 och projektstöden börjar gälla från 1 januari 2013.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!