2014-12-08 ABB ansluter sig till Industrial Internet Consortium

ABB ansluter sig till Industrial Internet Consortium

Automation

Det icke vinstdrivande Industrial Internet Consortium (IIC) bildades i mars 2014 för att driva innovation, utveckla standarder, stärka interoperabiliteten och trygga säkerheten inom industriellt Internet.

ABB ansluter sig till det internationella samarbetet the Industrial Internet Consortium. Konsortiet har mer än 100 företag, organisationer och universitet som medlemmar och verkar för att identifiera och främja bästa praxis och robusta standarder inom området industriellt Internet meddelar företaget.

ABB blir medlem i IIC från 2015 och kommer att arbeta tillsammans med andra teknikföretag för att etablera globala standarder för industriellt Internet. ABB:s mål är att säkerställa att slutanvändare verkligen får nytta av de fördelar som industriellt Internet utlovar: ökad effektivitet, minskade kostnader och högre intäkter fortsätter ABB i ett pressmeddelande.

”Detta ger oss fler möjligheter att påverka utvecklingen av industriellt Internet”, säger Claes Rytoft, teknisk direktör för ABB. ”Industriellt Internet inrymmer otroliga möjligheter att transformera tillverkningsindustri såväl som energi- och råvaruproduktion.”

Industriellt Internet återspeglar den accelererande tillämpningen av sensorer, programvara och avancerad kommunikationsteknik som ger ingenjörer tillgång till enorma volymer data från industriella system som i sin tur kan bidra till ökad effektivitet.

Industriellt Internet är kärnan i projektet Industry 4.0, Tysklands satsning för att öka datoriseringen i tillverkningsindustrin. ABB har varit direkt engagerat i att formulera visionen för Industry 4.0 och arbetar nu aktivt för att implementera det ambitiösa åtagandet.

”Industrial Internet är omdanande – det förändrar vårt sätt att arbeta”, säger Dr. Richard Soley, Executive Director för Industrial Internet Consortium. ”Industriellt Internet erbjuder nya möjligheter att minska kostnaderna, spara energi och öka effektiviteten på andra sätt.”

Under mer än ett decennium har ABB:s distribuerande styrsystem, inklusive System 800xA, haft en ledande global marknadsställning, enligt ARC Advisory Group. ABB:s styrsystem används i allt högre utsträckning av olje- och gas- samt kraftproducenter för att automatisera deras anläggningar.

ABB övervakar centralt tusentals industrirobotar och har i tiotals år hjälpt energiföretag att samla in viktiga data som bidrar till att förstå elnäten kan göras säkrare och tillförlitligare. ABB har tusentals programvaruutvecklare som arbetar med att förbättra funktionaliteten i Industriellt Internet för att uppnå effektivare drift och snabbare svarstider.

Kombinationen av framväxande kommunikationsteknik, lägre sensorkostnader och kraftfullare datorer erbjuder idag möjligheter att samla in, utvärdera och integrera ännu mer information för att öka effektiviteten, finjustera underhållet och trimma energikostnaderna i industrianläggningar.

”Industriellt Internet gör det möjligt att samla in och integrera mycket mer informaiton än någonsin tidigare”, säger Rytoft. ”Frågan är vart det leder i framtiden? Det är fortfarande för tidigt att säga, men det finns helt klart många spännande möjligheter avslutar Claes Rytoft.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!