2014-11-06 Alfa Laval tar hem rekordstor order

Alfa Laval tar hem rekordstor order

Automation

Alfa Laval har tagit en rekordstor order på luftkylda värmeväxlare som ska installeras i en produktionsanläggning för olja och gas i Kazakstan. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 290 miljoner kronor. Leverans beräknas ske under 2015 och 2016.

Ordern omfattar Alfa Lavals OLMI luftkylda värmeväxlare med tillhörande kontroll- och installationsutrustning, som kommer att användas vid avancerad gasinjektion, vilket enkelt uttryckt är en avancerad utvinningsmetod för olja, vid en olja- och gasanläggning nära Tengizfältet i Kazakstan . Värmeväxlarna kommer att användas i en mycket krävande kylapplikation, där de ska hantera aggressiv gas under högt tryck vid själva oljeutvinningsprocessen.

Alfa Lavals OLMI luftkylda värmeväxlare kommer att ingå i en kapacitetsutbyggnad, vilken kommer att öka oljeproduktionen från 13 miljoner ton till mer än 25 miljoner ton olja per år.

“Detta är Alfa Lavals största order hittills och det är mycket glädjande att den innehåller våra OLMI värmeväxlare speciellt utformade för denna typ av krävande applikationer”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!