2014-10-20 Atlas Copco redovisar starkt kassaflöde

Atlas Copco redovisar starkt kassaflöde

Automation

Förbättrad efterfrågan från industrin och starkt kassaflöde.

• Orderingången ökade med 20% jämfört med föregående år till MSEK 23 395 (19 433), en organisk tillväxt på 2%
• Intäkterna ökade till rekordhöga MSEK 23 590 (20 552), en organisk minskning på 2%
• Rörelseresultatet var MSEK 4 145 (4 212), inklusive nedskrivningar av tillgångar, omstruktureringskostnader samt andra poster som påverkar jämförbarheten på MSEK -459 (-2)
• Justerat rörelseresultat var MSEK 4 604 (4 214), vilket motsvarar en marginal på 19.5% (20.5)
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 879 (4 017)
• Periodens resultat var MSEK 2 878 (3 054)
• Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.37 (2.52)
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 3 915 (2 394)
• Förvärv av Henrob, marknadsledande inom självstansande nitning
Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

Källa: Atlas Copco

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!