2012-05-07 Guld påvisat i Västerbotten

Guld påvisat i Västerbotten

Automation

Arctic Gold har genomfört ett provtagningsprogram av bergkax och bottenmorän med lätt borrmaskin vid Björklidberget i Västerbotten för att avgränsa det guldanomala området som tidigare påvisats. Området ligger ca 10 km från Björkdalgruvan där guld brutits i 20 år.

Programmet omfattade 250 provtagningspunkter i ett rutmönster med 50 x 100 meter mellan borrplatserna. Provmaterial från både bergkax och bottenmorän har sedan analyserats och karterats för att erhålla en bild av mineraliseringstypen och dess utbredning. Härvid har två alternativt tre delområden påvisats med delvis olika metall associationer. I det norra delområdet följer tellurium, silver, arsenik, antimon och guld. I det södra delområdet finns, förutom guld, arsenik och antimon.

Guldhalterna som har påvisats är låga (max 147 ppb) men anomala och står i relation till de guldhalter som Arctic tidigare påvisade i bergkax och bottenmorän vid Nilsliden. Berggrunden i området utgörs av vulkaniska och sedimentära bergarter med olika omvandlingar. Mineraliseringarna är troligen relaterade till olika strukturella zoner som genomkorsar området.

Från Arctic Golds huvudprojekt, Bidjovagge, har 225 prover lämnats till analys. Proverna är tagna från flera av de borrhål som färdigställts under juli månad. Resultaten kommer att rapporteras varefter delområdena blir klara.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!