2021-05-05 Industrins orderingång minskade i mars https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/worker-5736096_1920.jpg

Industrins orderingång minskade i mars

Industri

Den svenska industrins totala orderingång sjönk 1,8 procent i mars jämfört med februari, i säsongrensade tal, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Jämfört med februari ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,3 procent medan exportmarknaden minskade med 1,4 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 10,0 procent i jämförelse med mars 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden steg 3,8 procent medan exportorderingången ökade den med 15,3 procent.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!