2021-04-22 Experten: Så påverkar nya klimatlagen svensk industri https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/04/89bc6ba74dace492_800x800ar-1-1.jpg

Experten: Så påverkar nya klimatlagen svensk industri

Bilder: Cementa/Göteborgs Universitet
Industri

I veckan klubbade EU igenom en ny klimatlag. Enligt en forskare innebär det stora prövningar, men också möjligheter, för svensk industri.

I onsdags nådde Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen en överenskommelse om att införa en ny klimatlag för hela EU. Den fastställde att nettoutsläppsminskningarna ska minska med 57 procent fram till år 2030.

Unionens samlade nettoutsläpp av växthusgaser ska också bli noll senast år 2050.

Enligt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Göteborgs Universitet, kommer omställningen som krävs att innebära utmaningar för svensk industri men att det också finns konkurrensmöjligheter att hämta in.

En gång i tiden pratade man om att Sverige skulle gå före och vara en pionjär för minskade klimatutsläpp. I det scenariot skulle svensk industri påverkas markant sämre. Men utöver EU så annonserar nu både USA och Kina att de också kommer att minska sina utsläpp, så globalt kommer det att påverka alla sektorer på samma sätt, säger han.

I en värld där de flesta länder ställer om sina industrier, ser han i stället en möjlig konkurrensfördel för svenska industriföretag.

Det kan bli en fördel att vara tidig i omställningen. Man kan föreställa sig att mäktig grupp länder går före i utvecklingen och ger varandra handelsfördelar. Då kan de straffa länder som inte gjort lika mycket för att minska sina utsläpp, till exempel Ryssland och Saudiarabien, med tullar.

För svensk industri i helhet sker de flesta beslut på EU-nivå, där det finns ett handelsrättssystem med utsläpssrätter. Därför kommer svenska företag inte att påverkas sämre än sina europeiska konkurrenter, menar Sterner.

Som särskilt utsatta branscher nämner han energi- och transportsektorn men att den viktigaste detaljen är att inverkan blir densamma på alla bolag inom samma bransch.

Då vet företagsledare att alla brottas med samma problem och konkurrensen inte blir påverkad. Då gäller det i stället att hålla sig så uppdaterad som möjligt för att skaffa sig fördelar, säger Sterner.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!